Client instructions landingPage Norway v. 1.1

Kundeinstrukser

 

EnhetIDTittelStatusGyldig fra
Passive prøvetakere (med underliggende enheter) 2071 Kundeinstruks: SPMD (liten) i ferdigmontert bur Gyldig 13.02.2024
Passive prøvetakere (med underliggende enheter) 2072 Kundeinstruks: Håndtering av SPMD (lang) og montering i bur Gyldig 13.02.2024
Vann (med underliggende enheter) 2073 Prøvetaking av vann for oksygeninnhold Gyldig 13.02.2024
Humanbiologi (med underliggende enheter) 2074 Prøvetaking av blod for organiske miljøgifter Gyldig 13.02.2024
Bygningsmateriale (med underliggende enheter) 2075 Kundeinstruks: Prøvetaking av bygningsmaterialer Gyldig 13.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2076 Betingelser ved lån av prøvetakingskolonne med PUF for dioksinanalyse Gyldig 13.02.2024
Kundeinstrukser (med underliggende enheter) 2077 Fylling og forsegling av rilsanposer Gyldig 08.02.2024
Vann (med underliggende enheter) 2078 Prøvetaking av Klorofyll-A Gyldig 09.02.2024
Vann (med underliggende enheter) 2079 Prøvetaking av oljeavskillere Gyldig 20.02.2024
Vann (med underliggende enheter) 2080 Kundeinstruks: Prøvetaking av legionella Gyldig 09.02.2024
Næringsmidler (med underliggende enheter) 2081 Prøvetaking av drikkevann for mikrobiologiske parametere Gyldig 09.02.2024
Kundeinstrukser, Generelt (med underliggende enheter) 2082 CoC - Chain of Custody (norsk) Gyldig 13.02.2024
Generelt (med underliggende enheter) 2083 CoC - Chain of Custody (engelsk) Gyldig 13.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2084 Betingelser ved leie av Aircheck TOUCH og Aircheck CONNECT for luftprøvetaking Gyldig 13.02.2024
Humanbiologi (med underliggende enheter) 2085 Prøvetaking av sporelementer i blod og serum Gyldig 14.02.2024
Kundeinstrukser (med underliggende enheter) 2086 ALS Solutions - Brukermanual Gyldig 08.02.2024
Vann (med underliggende enheter) 2087 Prøveflasker tilsatt konserveringsmiddel for vannanalyse. Gyldig 13.02.2024
Bygningsmateriale (med underliggende enheter) 2088 Prøvetaking av asbest for privatkunder Gyldig 13.02.2024
Næringsmidler (med underliggende enheter) 2089 Mikrobiologisk prøvetaking av overflater med svaber Gyldig 13.02.2024
Næringsmidler (med underliggende enheter) 2090 Svaberkit for allergener på overflater Gyldig 13.02.2024
Næringsmidler (med underliggende enheter) 2091 Mikrobiologisk prøvetaking av overflater med petrifilm Gyldig 13.02.2024
Næringsmidler (med underliggende enheter) 2092 Listeria monocytogenes og Salmonella hygienekontroll, svaber Gyldig 09.02.2024
Næringsmidler (med underliggende enheter) 2093 Listeria monocytogenes og Salmonella hygienekontroll, klut Gyldig 09.02.2024
Biota (med underliggende enheter) 2094 Kundeinstruks - Miljøgifter i Biota Gyldig 14.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2095 Prøvetaking av inhalerbart støv i luft Gyldig 14.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2096 Prøvetaking av PAH i luft Gyldig 14.02.2024
Inneklima (med underliggende enheter) 2097 Prøvetaking for DNA sporer- svaber Gyldig 14.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2098 Prøvetaking med OVS-rør Gyldig 14.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2099 Prøvetaking av asbest med polykarbonatfiltre i luft Gyldig 09.02.2024
Kundeinstrukser (med underliggende enheter) 2100 Prøvetaking med SKC AirChek TOUCH Gyldig 08.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2101 Prøvetaking med XAD-2 i luft Gyldig 14.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2102 Prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør Gyldig 14.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2103 Prøvetaking med kullrør Gyldig 14.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2104 Prøvetaking med passiv Radiello Gyldig 14.02.2024
Kundeinstrukser (med underliggende enheter) 2105 Kundeinstruks: Prøvetaking med ASSET EZ4-NCO Dry Sampler for Isocyanater Gyldig 08.02.2024
Luft (med underliggende enheter) 2106 Prøvetaking med filterkassett Gyldig 15.02.2024