Prøvetaking av drikkevann for mikrobiologiske parametere v. 1.3

Kundeinstruks: Hvordan prøveta drikkevann for mikrobiologiske parametere

 

Generell informasjon

Uttak av vannprøve som skal undersøkes for innhold av bakterier må gjøres slik at bakteriene ikke blir tilført vannet fra utstyr som brukes under prøvetakingen, eller fra hendene til den som tar prøven. Det er også viktig at prøven behandles slik at innholdet av bakterier, eller kjemiske stoffer, ikke forandres vesentlig fra prøvetakingen og til laboratoriet begynner med analysen.

Kimtall må være analysert innen 12 timer etter prøvetaking, Clostridium perfringens innen 18 timer etter prøvetaking, og E.coli, koliforme og intestinale enterokokker må være analysert innen 24 timer. Prøvetakingen må skje så tett opp til levering som mulig. Hvis prøvene sendes som «Ekspress over natt» med posten, vil de ankomme ALS Laboratory Group Norway neste morgen. De overnevnte parametere vil da rapporteres uakkreditert der tid etter prøvetaking overstiger krav til tidssensitivitet. Det tilsvarende gjelder hvis prøvene overstiger 8 grader ved mottak, der tiden etter prøveuttak også overstiger 8 timer. Vi gjør oppmerksom på at resultatene kan forringes ved analyse etter tidssensitiv periode/overstigende temperatur. Vi kan ta imot prøver fra mandag til fredag.

HMS

Ingen nødvendige tiltak

Forsendelsen inneholder følgende

1.        1 x 500 ml steril plastflaske (med Thiosulfat for prøvetaking av klorert vann)

2.        Våtserviett til desinfeksjon av kran

3.        Kjøleelementer som må være frosne med innsending og kjølebag

Utførelse / Slik gjør du:

         Prøven skal tas på sterile flasker (500 ml) med Thiosulfat

         Velg tappekranen som benyttes oftest til drikkevann, som kjøkkenkranen

         Skru av filter på tappekran før sterilisering og prøvetaking.

         Tuten på tappekranen desinfiseres ved å brenne den med gassflamme, eller lighter. Har du ingen av delene kan den sterile våtservietten brukes rengjøring av tuten.

         La vannet renne i 3-4 minutter før flasken føres inn i vannstrømmen og fylles sakte uten å blande luft inn i vannet.

         Unngå kontakt mellom flasken og kranåpningen.

         Ikke legg korken med åpningen ned på benken.

         Unngå kontakt med innsiden av korken og flasken

         Legg prøvene i kjølebag sammen med frosne kjøleelementer

         Prøven leveres samme dag som prøven er tatt, mandag til fredag, eller som beskrevet med ekspressforsendelse med Posten.

  

Forsendelse/innlevering av prøver

Bedriftspakke og besøksadresse:

 

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS

Drammensveien 264,

0283 Oslo

 

Prøven leveres til ALS Laboratory Group AS mandag til fredag før kl.13.30. Oppbevar prøvene kaldt før og under levering. Husk å legge ved en bestilling eller henvisning til digital bestilling. Merk bestillingsskjema med dato og tidspunkt for prøvetaking og om det er for eksempel kommunalt vann eller brønn som er prøvetatt.

 

Kontakt oss:

E-post:                 info.on@alsglobal.com

Sentralbord:          22 13 18 00