Provtagning av damm med ALS provtagningstejp v. 1.2

 

Provtagning med hjälp av tejp har använts under lång tid för att snabbt och enkelt samla upp partiklar för analys. Tejpen kan exempelvis användas för att samla upp damm från en yta eller för oförstörande provning genom att samla upp partiklar från ett material. ALS har tagit fram ett provtagningsark med orderblankett, fyra tejpremsor och provtagningsinstruktion. Provtagningsarket innehåller allt som behövs och är lämpligt för provtagning av:

Asbestfibrer, analyspaket A-2b

Karakterisering av damm, analyspaket A-4b

Mikrobiell skadekontroll på material, analyspaket A-3i

Tungmetaller i damm, analyspaket A-6t

 

OBS! En tejp är en analys

A close up of a document

Description automatically generated


 

Provtagningsinstruktion

A screenshot of a survey

Description automatically generated

OBS! En tejp är en analys

Beställ ALS provtagningsark:

www.alsglobal.se/kundtjaenst/bestaell-provkaerl

info.ta@alsglobal.com