DNA-analys av mikroorganismer i damm v. 1.1

 

 

Analyspaket

A-3e DNA från mikroorganismer i damm

 

Utrustning

Steril tops (beställs från ALS Scandinavias hemsida)

 

 

 

 

 

 

 

Provtagning

Provtagning bör utföras på 1-4 månader gammalt damm för pålitligt resultat. Undvik att

provta i fuktiga utrymmen, t ex kök och badrum. Undvik även att provta golv och

ytterväggar för att undvika sporer från utomhusmiljön. Lämplig provtagningsyta kan t ex vara ovanpå en tavelram, hylla eller datorskärm.

§  Mät upp 25 cm2 (t ex 25x1cm eller 5x5cm). Om lite damm, mät upp en något större

yta. Observera att det är viktigt att ytan noteras på orderblanketten!

§  Ta den sterila topsen ur sitt hölje.

§  Topsa upp dammet och sätt tillbaka topsen i höljet.

Exempel på
provtagningsyta 
25 cm2
(5x5 cm)

 

 

 

 

 

 

Skicka proverna tillsammans med ifylld orderblankett till:

ALS Scandinavia AB

Rinkebyvägen 19c

182 36 Danderyd