Passiv provtagning av VOC med ORSA-rör för inomhusmiljö v. 1.1

Analyspaket

Meny A11b Stort VOC-paket för screening av inomhusmiljö (ORSA-rör)

 

Diffusionsprovtagning är lämplig när man vill analysera rumsluft över en längre tid. I denna analys kan lukter från mjukgörarkomponenter, träskyddsmedel, rengöringsprodukter, trä med mera identifieras.

 

Innan provtagning

  1. Passiv provtagare bör sitta närmare frånluft än tilluft och gärna fritt, takarmaturen kan vara ett bra ställe. Kök med matlagning ger ett mer svårtolkat provsvar.
  2. Notera gärna vilken bedömd luftomsättning man har i byggnaden.

 

Provtagning

  1. Häng upp hållaren 1,5 till 2,5 meter ovan golv och minst 1 meter från närmaste vägg.
  2. Ta upp adsorbentröret (provtagaren) ur glasburken och sätt detta i hållaren. Ta inte på ändarna! Häng upp.

 

 

 

  1. Glasburken återförsluts, märks och förvaras på plats. Den skall användas när provet skickas in.
  2. Efter 14 dagar återförpackas provtagningsröret i glasburken och skickas till ALS Scandinavia för analys tillsammans med hållaren.
  3. Notera tid, plats och provnamn. Temperatur och luftfuktighet är bra, men inte nödvändigt, att notera i anmärkningskolumnen.

 

Skicka proven tillsammans med ifylld orderblankett i bifogad kartong med förklistad adressetikett eller till:
ALS Scandinavia AB 
Rinkebyvägen 19c 
182 36 Danderyd