Client instructions landingPage Sweden v. 2.2

Provtagningsinstruktioner ALS Scandinavia

Utskrift av instruktioner: Ctrl+P, alternativt högerklicka och välj Skriv ut. För att komma tillbaka till listan över kundinstruktioner klicka på ALS-loggan.

Vatten

TitleAnalyspaket
Instruktion för temperaturmätning vid passiv vattenprovtagning PSO-34, PSM-1, 2, 3, 4, 5
Provtagning av vatten i headspacevial OV-11, OV-30a
Provtagningsinstruktion - Legionella LEG-3
Instruktion för passiv provtagning med DGT-provtagare PSO-34, PSM-1, 2, 3, 4, 5
Provtagningsinstruktion - analys av Fe2+/Mn2+ Fe2+/Mn2+
Instruktion för passiv provtagning med PS Organic (SPMD) PSO-1, -2a, -2b, -3a, -4, -5, -11
Provtagningsinstruktion för Vatten-PRIO och Vatten-SFÄ Vattendirektivspaketet PRIO, Vattendirektivspaketet SFÄ
Provtagningsinstruktion - analys av radon Radon, DV-4 Tillägg: radon, DV-5 Tillägg: radon
Provtagningsanvisning dricksvatten: Kvalitetskontroll enligt provgrupp A DV-2, DV-2 bakt
Provtagningsanvisning dricksvatten: Kvalitetskontroll enligt provgrupp B. DV-4, DV-4 bakt
Provtagningsanvisning: Enskild brunn DV-5, DV-5 bakt
Provtagningsinstruktion - analys av syre Syre

Jord

Luft

TitleAnalyspaket
Passiv provtagning med Radiello Meny A1, Meny A3, Meny A4, Meny A5. Alla med Radiello
Porgasspjut - provtagningsinstruktion
Provtagning med AirChek Touch SKC
Provtagning med luftpump AirChek XR5000
Provtagningsinstruktioner för isocyanater i luft Meny D1
Passiv provtagning av VOC med ORSA-rör för inomhusmiljö Meny A-11b
Råd och anvisning för kolrör avsett för kvicksilver, låg rapporteringsgräns A-6c-low
Råd och anvisningar för provtagning av respirabelt damm (SKC) A-4d, A-5a, A-5c, A-6r
Råd och anvisningar för provtagning av totaldamm A-1a, A-4d, A-6t
Råd och anvisningar för provtagning av PAH med XAD-2-rör (gasformigt) och glasfiberfilter (partikulärt) Meny C2
Råd och anvisningar för provtagning med kolrör Meny A1-A8, Meny A10-11a, A-6c
Råd och anvisningar för provtagning med IOM-provtagare A-6i, A-4d, Cr6+
Råd och anvisningar för provtagning med OVS-rör Meny C1
Råd och anvisningar för provtagning med PC-filter A-2a, A-3g, A-4a, A-4c

Material och damm

Kliniska prover

TitleAnalyspaket
Selected criteria gave no result

Provtagning och förvaring av humanprover (alsglobal.se)

Övrigt